Wek uw eigen stroom op met zonnepanelen op een ander dak

Eemnes Energie heeft zogenaamde postcoderoos-projecten. Hiermee kunt u samen met een aantal anderen energie opwekken op het dak van iemand anders. Dankzij een kortingsregeling op energiebelasting van de rijksoverheid, kunnen de zonnepanelen concurreren met stroom uit gewone energiecentrales. U betaalt per maand dus ongeveer hetzelfde, en draagt bij aan de overschakeling op duurzame energie! We doen zowel projecten waarbij u investeert, als projecten waarbij u niet hoeft te investeren. In dat geval lenen we het geld van de gemeente.

Het eerste project draait naar ieders tevredenheid: op het dak van de gemeentewerf liggen 72 panelen, die van twaalf deelnemers zijn die samen in een coöperatie zitten. Het volgende project zal een stuk groter zijn, wat ook gunstiger is voor de deelnemers. De deelnemers zijn niet aansprakelijk en kunnen bij verhuizing hun deelname overdragen.

De korting op de energiebelasting per verbruikte KWh, geldt voor 15 jaar. Als u niets zou verbruiken, betaalt u geen energiebelasting en is er dus ook geen korting. U doet er dus verstandig aan om mee te doen met een aantal zonnepanelen dat wat onder uw verbruik nu en in de toekomst zit. De meeste mensen zullen in de toekomst meer stroom gaan afnemen en minder aardgas en autobrandstof. Wij adviseren u aan de hand van uw jaarnota over een aantal panelen wat in uw geval verstandig is.

De postcoderoos-regeling heet eigenlijk Regeling Verlaagd Tarief. Er wordt op dit moment gewerkt aan een bijgestelde regeling (omdat zonnepanelen goedkoper worden is er minder subsidie of belastingkorting nodig). De regeling wordt postcoderoos genoemd omdat iedereen mee mag doen waarvan het postcodegebied grenst aan de postcode in het midden (het hart van de ‘roos’).

We kunnen op dit moment nog niets zeggen over het rendement in projecten waarbij u zelf investeert. Maar het is uiteraard altijd een stuk hoger dan u op een spaarrekening ontvangt. Vergeleken met beleggen is meedoen relatief veilig, omdat de korting op de energiebelasting voor 15 jaar wordt vastgesteld. Elk project heeft zijn eigen coöperatie en de leden in het project beslissen samen wat er gebeurt. U kunt veel aan het bestuur overlaten maar neemt de ledenvergadering de belangrijke besluiten.

Het lidmaatschap van de coöperatie heeft geen gevolgen voor uw belastingaangifte. Voor deelname aan de overkoepelende coöperatie EemnesEnergie geldt een jaarlijkse contributie van € 10,-.

EemnesEnergie wordt ondersteund door een landelijk samenwerkingsverband van energiecoöperaties (Samen OM).

Meer weten? Neem contact op met zonnedak@eemnesenergie.nl