Wek uw eigen stroom op met zonnepanelen op een ander dak

Eemnes Energie heeft zogenaamde postcoderoos-projecten. Hiermee kun je samen met een aantal anderen energie opwekken op het dak van iemand anders. Dankzij een kortingsregeling op energiebelasting van de rijksoverheid, kunnen de zonnepanelen concurreren met stroom uit gewone energiecentrales. Je betaalt per maand dus ongeveer hetzelfde, en draagt bij aan de overschakeling op duurzame energie! We doen zowel projecten waarbij je investeert, als projecten waarbij je niet hoeft te investeren. In dat geval lenen we het geld van de gemeente.

Het eerste project draait naar ieders tevredenheid: op het dak van de gemeentewerf liggen 72 panelen, die van twaalf deelnemers zijn die samen in een coöperatie zitten. Het volgende project zal een stuk groter zijn, wat ook gunstiger is voor de deelnemers. De deelnemers zijn niet aansprakelijk en kunnen bij verhuizing hun deelname overdragen.

De korting op de energiebelasting per verbruikte KWh, geldt voor 15 jaar. Als je niets zou verbruiken, betaal je geen energiebelasting en is er dus ook geen korting. Je doet er dus verstandig aan om mee te doen met een aantal zonnepanelen dat qua opbrengst onder je huidig of toekomstig verbruik ligt. De meeste mensen zullen in de toekomst meer stroom gaan afnemen en minder aardgas en autobrandstof. Wij adviseren je aan de hand van je  jaarnota over een aantal panelen dat verstandig is.

De postcoderoos-regeling heet eigenlijk Regeling Verlaagd Tarief en is inmiddels vervangen door de Subsidie Regeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De regeling wordt postcoderoos genoemd omdat iedereen mee mag doen waarvan het postcodegebied grenst aan de postcode in het midden (het hart van de ‘roos’).

We kunnen op dit moment nog niets zeggen over het rendement in projecten waarbij je zelf investeert. Maar het is bij een lage rentestand als snel hoger dan je op een spaarrekening ontvangt. Vergeleken met beleggen is meedoen relatief veilig, omdat de korting op de energiebelasting voor 15 jaar wordt vastgesteld. Elk project heeft zijn eigen coöperatie en de leden in het project beslissen samen wat er gebeurt. Je kunt veel aan het bestuur overlaten maar de deelnemers nemen tijdens de ledenvergadering samen de belangrijke besluiten.

Het lidmaatschap van de coöperatie heeft geen gevolgen voor je belastingaangifte. Voor deelname aan de overkoepelende coöperatie EemnesEnergie geldt een jaarlijkse contributie van € 10,-.

EemnesEnergie wordt ondersteund door een landelijk samenwerkingsverband van energiecoöperaties (OM | nieuwe energie).

Meer weten? Neem contact op met zonnedak@eemnesenergie.nl