Onderling energie afrekenen tegen de meest voordelige prijs

Een eerste stap in dit project is om te komen tot een product waarbij inzicht in het totale verbruik van elektriciteit voor Eemnes zichtbaar wordt. Daarmee wordt ook inzichtelijk wat de bijdrage aan de CO2 vermindering is en wat de totale bijdrage vanuit onze gemeente is om te voldoen aan de eisen vanuit de gemeente Eemnes. Verder gaat het ook om het leveren en gebruiken van energie tussen woningen in Eemnes, zonder tussenkomst van een grote energieleverancier. Op die manier kunnen we het landelijk net minder belasten en ook zelf financieel voordeel behalen. De prijs wordt gebaseerd op basis van vraag en aanbod. Is er veel zon? Dan is het aanbod hoger en de energieprijs op dat moment lager. Gebruikers kunnen per kwartier bekijken wat het verwachte verbruik is en wat de landelijke prijs is per kWh.

Lees meer

Er is een slimmer en flexibeler elektriciteitsnet nodig om pieken in vraag en aanbod van lokaal opgewekte duurzame energie op te vangen. Het energieproject Lokaal, Energie en Flexibiliteit (LEF) van EemnesEnergie is een praktijkproef waarbij vijftig huishoudens één energie community vormen. Met LEF wekken deze huishoudens samen zoveel mogelijk energie lokaal op. Die wordt direct onderling verhandeld, uitgewisseld en afgerekend. Hoe werkt dat precies?

Een van de doelstellingen van het Klimaatakkoord is om het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit te vergroten van 11,1% in 2020 naar tenminste 27% procent in 2030. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn! Dat betekent dat we door middel van zon en wind steeds meer decentraal gaan opwekken.
In Nederland hebben we nu 99,995% betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Je kunt probleemloos je telefoon of je elektrische auto opladen. Maar in een veranderend energielandschap stuiten we wel op enkele uitdagingen. Het opwekgebied met lokale initiatieven wordt steeds groter. Op veel plaatsen liggen vrij dikke kabels, maar in bepaalde gebieden is er niet voldoende capaciteit. Dat gaat op een gegeven moment knellen. De vraag is hoe je daarop moet inspelen als je nog niet weet waar de initiatieven precies worden gerealiseerd. Door de huidige regelgeving kunnen de netbeheerders pas investeren in het net als er grote zekerheid is dat het ook de komende jaren gebruikt gaat worden en er een aanvraag wordt gedaan.

LEF in Eemnes is een duurzaam initiatief om de energie juist in de wijk te houden. Wij zien daarin een financieel stelsel dat voor iedereen voordelen biedt. De bewoners krijgen lokaal opgewekte duurzame energie en we kunnen het verzwaren van het netwerk uitstellen. Dit is een hele andere manier van energie leveren. Van reactief handelen op basis van een aanvraag, naar proactief gebruiken en handelen.

De netbeheerders zijn actief met flexibiliteitsoplossingen voor het elektriciteitsnet gaan onderzoeken, met ook als doel om marktinitiatieven op dit gebied te stimuleren. Zij zijn ervan overtuigd dat door het slim omgaan met vraag naar en aanbod van elektriciteit flexibiliteit creëren. Zo ontstaat er net iets meer tijd om samen de juiste oplossing voor de energievoorziening te kiezen voor een regio.

Een voorbeeld van een LEF project:

 

Hoe hebben we het gedaan als project in 2020?

Wat cijfers op een rij.

• In de periode van maart 2020 t/m maart 2021 hebben de 50 deelnemers aan het LEF-project in Eemnes gezamenlijk 181.816 kWh verbruikt (gem. 3.636 kWh/deelnemer). Dit staat los van de opwek die zelf al “achter de meter” is verbruikt.
• Er is 53.755 kWh zonnestroom terug geleverd naar het elektriciteitsnetwerk. Daarvan had 31.073 kWh lokaal (door andere deelnemers) verbruikt en onderling verhandeld kunnen worden.
Er is nog een overschot van 22.682 kWh van zonnestroom voor extra lokaal gebruik.
• Deze bijna 54.000 kWh aan lokale energie is gelijk aan 35.000 Kg CO2-reductie!
• Binnen de community wordt:
17% van het totale energieverbruik lokaal afgenomen.
58% van de terug geleverde stroom lokaal afgenomen.

 

Op basis van de in 2020 totaal terug geleverde stroom is het mogelijk om tot een maximaal aandeel van 30% lokale stroom te komen. (53.755/181,816= 29,5%)

Eerste eenvoudige stappen om tot meer lokale energie te komen is verbruik zoveel mogelijk te verschuiven naar de periode van 11:00-17:00. Apparaten die hiervoor het meest geschikt hier zijn: wasmachines, drogers, vaatwassers, boilers, de warmtepomp, de boiler (warm tapwater) en het opladen van elektrische auto’s.

Over het LEF project

November 2019 is in Eemnes gestart met het project LEF, dat staat voor Lokaal, Energie en Flexibiliteit. Dit is een Europees pilotproject, dat ernaar streeft om lokaal opgewekte, duurzame energie, ook zoveel mogelijk lokaal te gebruiken. Dat kan door direct gebruik, door verkoop aan je buren, of door opslag in een gezamenlijke batterij. Een slim rekensysteem dat elk kwartier de actuele stroomprijs kan vaststellen is onderdeel van deze nieuwe vorm van energielevering en -gebruik. Eemnes kwam hier het eerste mee in Nederland. Inmiddels heeft de landelijke netbeheerder TenneT het idee omarmd.

Lees meer

Als op uw dak zonnepanelen liggen, maar op het dak van een andere deelnemer niet; en u bent niet thuis maar die ander wel, dan kunt u op dat moment rechtstreeks stroom leveren aan die ander. Dat kan voordeliger zijn dan de stroom zomaar te leveren aan het net. Soms kan het lonend zijn stroom tijdelijk op te slaan in een batterij, om het later te gebruiken of te leveren aan het netwerk (wanneer de prijs aantrekkelijker is). Hiervoor is een klein kastje dat aan uw slimme meter wordt gekoppeld nodig. Bij de eerste 50 mensen in Eemnes draait dit kastje nu. We zijn voorzichtig begonnen: eerst wordt vooral het energiegebruik in kaart gebracht, daarmee wordt nog niet echt gehandeld, maar dit wordt gesimuleerd. Later in het project is het de bedoeling dat de deelnemers voor het eerst onderling afrekenen.

Het grote voordeel is dat het netwerk niet onnodig belast wordt. Als het de moeite waard is om stroom lokaal op te slaan en het later lokaal te gebruiken, scheelt dat in de aanlegkosten en onderhoud van het stroomnetwerk. En die kosten betalen we met zijn allen in de vorm van vastrecht op de energierekening!

Meer informatie? Mail LEF@eemnesenergie.nl voor meer informatie.

Energieavond
in Huis van Eemnes
op 23 september 2021

Op deze avond bieden wij een breed scala aan onderwerpen, Hier vind je het programma.