Over Project LEF

Gemeente Eemnes en EemnesEnergie doen mee aan een Europees project: Lokaal Energie Flexibiliteit (LEF). Kortgezegd gaat het om het leveren en gebruiken van energie tussen de ene woning en de andere woning in Eemnes, zonder tussenkomst van een grote energieleverancier. Met dank aan een Europese subsidie wordt het project uitgevoerd. Het project is gestart in 2020 met 50 huishoudens. Begin 2021 is de community uitgebreid naar 150 deelnemers.


Wat levert het u op?

Er zijn in Eemnes veel particulieren, bedrijven en instanties die zelf duurzame energie opwekken, vooral via zonnepanelen. Een deel van die opgewekte energie wordt niet direct gebruikt, maar terug geleverd aan het energienet. Dat kan slimmer. LEF zorgt ervoor dat de lokaal opgewekte energie ook direct lokaal gebruikt gaat worden. Door deel te nemen gaat u lokale, groene energie gebruiken van andere Eemnessers. Dat kan u op termijn ook nog een financieel voordeel opleveren.


Hoe werkt het?

De eerste stap is het installeren van een kastje (‘de Bliq’) in de meterkast, dat de slimme meter kan uitlezen. Hiermee heeft u 24/7 actueel inzicht in uw energieverbruik (via een app en een website). Wanneer verbruikt u veel stroom en op welke momenten kunt u het beste energie besparen? Het kastje houdt bij hoeveel energie u levert (verkoopt) en hoeveel u vraagt (koopt).

Hoe hebben we het gedaan als project in 2020?

Wat cijfers op een rij.

• In de periode van maart 2020 t/m maart 2021 hebben de 50 deelnemers aan het LEF-project in Eemnes gezamenlijk 181.816 kWh verbruikt (gem. 3.636 kWh/deelnemer). Dit staat los van de opwek die zelf al “achter de meter” is verbruikt.
• Er is 53.755 kWh zonnestroom terug geleverd naar het elektriciteitsnetwerk. Daarvan had 31.073 kWh lokaal (door andere deelnemers) verbruikt en onderling verhandeld kunnen worden.
Er is nog een overschot van 22.682 kWh van zonnestroom voor extra lokaal gebruik.
• Deze bijna 54.000 kWh aan lokale energie is gelijk aan 35.000 Kg CO2-reductie!
• Binnen de community wordt:
17% van het totale energieverbruik lokaal afgenomen.
58% van de terug geleverde stroom lokaal afgenomen.

 

Op basis van de in 2020 totaal terug geleverde stroom is het mogelijk om tot een maximaal aandeel van 30% lokale stroom te komen. (53.755/181,816= 29,5%)

Eerste eenvoudige stappen om tot meer lokale energie te komen is verbruik zoveel mogelijk te verschuiven naar de periode van 11:00-17:00. Apparaten die hiervoor het meest geschikt hier zijn: wasmachines, drogers, vaatwassers, boilers, de warmtepomp, de boiler (warm tapwater) en het opladen van elektrische auto’s.

Samenwerking

In het project werken verschillende partijen samen: gemeente Eemnes, i.LECO, Energievan.nu, EemnesEnergie en energieleveranciers.

This project has received funding from the European Union’s H2020 research and innovation program under the grant agreement NO824342.