Inkoopactie Warmtepomp

Collectieve actie warmtepompen

Omdat een warmtepomp echt maatwerk is en de geschiktheid van uw woning voor een warmtepomp afhangt van de mate van isolatie, type afgiftesysteem, beschikbare ruimte, en uw persoonlijke voorkeur, kunt u zich pas aanmelden voor de collectieve actie warmtepompen nádat u advies heeft gekregen van een zogenaamde warmtepomp-coach. Dit is een van onze energiecoaches die speciaal is opgeleid om te kunnen oordelen of uw huis geschikt is voor een warmtepomp en welk type warmtepomp het beste aansluit bij uw situatie. Als de conclusie van zo’n gesprek positief is, krijgt u van de warmtepomp-coach een aanmeldlink voor het inschrijfformulier. Belangstelling voor een gesprek met een warmtepompcoach, meldt u zich hier aan. Een beknopt overzicht van de collectieve actie warmtepompen vindt u hier. Daarnaast is er een informatiebrochure met uitgebreide informatie over werking, kosten, vergelijkingen met een cv-installatie, subsidies etc.

Lidmaatschap

Voor deze collectieve acties vragen wij je lid te worden van EemnesEnergie. Wij werken door, voor en met bewoners met als doel om de energietransitie te bewerkstelligen. Onze leden praten, doen en beslissen mee. In Eemnes en in de regio zijn al vele kleine- en grootschalige initiatieven ontplooid waarin bewoners, bedrijven en belangenorganisaties veelal op vrijwillige basis samenwerken om energie te besparen en over te schakelen naar fossielvrije energiebronnen. Deze collectieve inkoopactie duurzaamheidsmaatregelen is een voorbeeld van zo’n initiatief.
Voor €10 per jaar ben je al lid en doet u mee met EemnesEnergie.

Meer informatie over isoleren en opwekken.

Wil je meer weten over deze onderwerpen voordat je je inschrijft? Neem gerust contact op met een van onze energiecoaches via dit formulier.