Noordbuurt Gasloos

Aan alle bewoners van de Noordbuurt Eemnes,

Er gaat veel veranderen in de buurt. Zoals u weet, gaat de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 dicht. Sinds de eerste plannen rondom Het Nieuwe Wonen en de informatieavond in het gemeentehuis hebben we niet stil gezeten. Eemnes Energie heeft onderzocht hoe grootschalige renovatie naar
aardgasloos wonen kan worden gerealiseerd. Hoe kunnen we de woningen renoveren en hoe kunnen we dit collectief aanpakken? Hoe maken we dit betaalbaar voor de inwoners en woningeigenaren?

Eerste 1.000 woningen aardgasvrij in Eemnes: de Noordbuurt

De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt tussen de wethouder duurzaamheid, woningcorporatie de Alliantie, ambtenaren, inwoners van de gemeente Eemnes en Eemnes Energie. We zijn tot de conclusie gekomen dat niet alle woningen tegelijkertijd kunnen worden aangepakt, daar is een
gedegen plan voor nodig. Om dit te realiseren heeft de gemeente de toezegging gedaan om voor de eerste 1.000 woningen een financieringsmogelijkheid te creëren voor alle particuliere woningeigenaren van de Noordbuurt van Eemnes. Daarnaast zijn er nog meer financieringsmogelijkheden, onder andere via het Nationaal Energiebespaarfonds. In het najaar van 2018 willen we starten met de duurzame renovatie van de eerste rijwoningen.