Manifest EemnesEnergie – een oproep aan de Eemnesser politiek!

maandag, 31 januari 2022

Geïnspireerd door collega coöperaties hebben wij ook een Manifest opgesteld. Met dit Manifest roepen we de gemeente en politiek op de energietransitie een belangrijke plaats te geven in het beleid voor de komende jaren, in ieder geval tot 2030. En -niet onbelangrijk- om bewoners(organisaties) zoals EemnesEnergie daarbij te betrekken als volwaardig partner.

De energietransitie gaat in de komende periode een nieuwe fase in, waarin de realisatie van de plannen meer en meer vorm moet krijgen en bewoners duidelijkheid moeten krijgen over de consequenties en mogelijkheden.

Het Manifest is aangeboden aan de wethouder, Wilma de Boer en aan de fractievoorzitters van de 5 politieke partijen in Eemnes. Zij zijn ook uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de energietransitie, om zo een basis te leggen voor de periode na de verkiezingen.